A pénz története

Rengeteg tudomány foglalkozik a pénz történetével (az egyik ilyen a numizmatika). Ma már nehéz elképzelni, de a kezdetekkor nem volt kifejezett pénz, olyan formában, ahogy most ismerjük, hanem fokozatosan alakult ki az, amit most használunk fizetésként. A pénz történetét, útját fogjuk bemutatni.

A pénz története négy nagy korszakra osztható:

  • A pénz történeteárupénz korszaka
  • aranypénz korszaka
  • arany és pénzhelyettesítők korszaka
  • modern pénz korszaka

Az árupénz korszaka

A hatékony termelés növekedése miatt keletkező árufeleslegek cserére sarkallták az embereket, amiből nekik egy adott időszakban több halmozódott fel, mint amit el tudtak fogyasztani, szívesen cserélték olyasmire, amiből hiány mutatkozott. A pénz, mint a cserék közvetítője, először árupénz formájában jelent meg, amikor a feleslegek közül kitüntetett szerepet kapott egy különleges áru, amelyet könnyebb volt tovább cserélni, mint más árut.

Az aranypénz korszaka

A különféle árupénzek közül a csere feltételeinek leginkább megfelelő tulajdonságai miatt előbb-utóbb a nemesfémek, azok közül is elsősorban az arany vagy/és az ezüst vált általánosan elfogadottá, melyet a későbbiekben pénzformába öntöttek, hogy elősegítsék a könnyű, kényelmes cserét

Az arany és pénzhelyettesítők korszaka

A váltó a modern pénz előfutára. Lényege, hogy hitelnyújtás útján keletkezik, és a hitel visszafizetésével, megszűnik. A bankjegy azért lett a legnépszerűbb váltó, mert a bankokban könnyű volt beváltani, könnyen lehetett továbbadni. A bankjegykibocsátás az 1800–as évek kezdetén még nem okozott nagyobb problémát, mert ekkor a bankjegyek értékösszege Európa teljes arany és ezüst készletének csak kevesebb, mint a felét tették ki.

A modern pénz korszaka

A mai modern pénz belső érték nélküli pénz, ami mögött tehát nem áll ott az arany, azaz nincs aranyfedezete. A mai kor pénzének fedezete az az áru- és szolgáltatásérték, amit az adott gazdaság előállít, illetve nyújt egy adott időszak alatt.