A Nagypeterdi Általános Iskola és eredményei

A Szigetvári Tankerületi Központhoz tartozó Nagypeterdi Általános Iskola több település, egy egész körzet általános iskolai oktatását látja el. 8 település diákjai járnak az iskolába, a tanítás pedig mind a 8 évfolyamon folyik. Az iskolában fontosnak tartják, hogy minden gyermek egyformán színvonalas oktatást kapjon, hogy egyenlő esélyt biztosítsanak mindenkinek, és azt is, hogy a hátránnyal induló tanulók minden lehetőséget megkapjanak a felzárkózáshoz.

A felkészülést alsó tagozaton iskolaotthonos osztályok segítik, felsősöknek pedig osztályonként lehetőségük van tanulószobába járni, ahol segítséget kaphatnak a felkészülésben, tanulásban.

Az iskola tantermei jól felszereltek, minden tanterem rendelkezik táblával és Internet elérési lehetőséggel. Felszerelés és taneszköz beszerzésre fenntartói támogatás és pályázatok adnak lehetőséget, mint sok más ilyen méretű iskola esetében.

Az iskola eredményei között megemlíthetjük a Tanulnijó programot, melynek célja, hogy kiscsoportos foglalkozásokra épülő tanulásmódszertani rendszertan segítségével játékosan, kreatív módon tudják megoldani a diákok tanulási problémáit, nehézségeit.