GDPR tudnivalók

Az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, a GDPR idén május 25-től közvetlenül alkalmazandó az EU tagállamokban, így Magyarországon is, és alapvetően változik meg miatta a személyes adatok kezelése. Hazánkban az Infotörvény az eddigiekben is elég szigorúan szabályozta a személyes adatok védelmét, azonban a GDPR néhány helyen még az eddigi szigorú szabályokat is tovább szigorítja.

Az Infotörvény és a GDPR összhangba hozása még nem történt meg, de az Infotörvény megváltoztatásától függetlenül a GDPR él és ügyelni kell rá.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségek az adatkezelőket terhelik. Adatkezelő lehet bármely természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy egyéb szerv, amely meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

A GDPR előírásai szerint személyes adatot csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet kezelni. Az adattakarékosság elvét szem előtt tartva, a személyes adatok kezelésének a szükségesre kell korlátozódniuk, és ezeket az adatoknak a kezelését a GDPR csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A rendelet leírásából jól látható, hogy nem csak a webshopokra, honlapokra vonatkozik, hanem mindenkire, akik személyes adatokat tárol. Ennek megfelelően valószínűleg minden cég, vállalkozás jól teszi, ha átvizsgálja, hogyan szerzi be és tárolja az emberek személyes adatait.

Szerencsére számos lehetőség van ma már arra, hogy különböző GDPR iratmintákat, dokumentumokat beszerezzünk, amikkel könnyedén el lehet kezdeni a felkészülést.